19 березня 2015 року

17:10:23 21.03.2015 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ»

19 березня 2015 року співробітники ДУ ІЕПСР НАН України – директор академік НААН України, д.е.н., проф. Хвесик Михайло Артемович; заступник директора інституту з науково-організаційної роботи, д.е.н., проф. Голян Василь Анатолійович; д.е.н., проф. Лицур Ігор Миколайович; к.е.н., с.н.с. Носуліч Тетяна Миколаївна (як доповідачі); к.е.н. Сакаль Оксана Володимирівна; к.е.н. Третяк Наталія Антонівна (як слухачі) взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу на тему «Екологічні та соціально-економічні особливості управління природними ресурсами в умовах децентралізації влади» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, організованому спільно з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Тематика круглого столу: система управління природними ресурсами в умовах імплементації природоохоронних директив ЄС; фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами в умовах реформування місцевого самоврядування; екологічна політика та фіскальне регулювання природокористування в умовах децентралізації влади; угоди державно-приватного партнерства як ефективна форма інвестиційного забезпечення відновлення меліоративних мереж в зоні осушення та зрошення; нормативно-правове забезпечення формування природно-ресурсних відносин в умовах децентралізації; територіальне планування, земельно-майнові відносини, розвиток сільських територій; удосконалення земельного кадастру, стале землекористування; геодезичне та картографічне забезпечення трансформації природно-ресурсних відносин; геоінформаційні технології і дистанційне зондування.