27–28 листопада 2014 року

20:40:42 05.12.2014 Назад

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування» 

27–28 листопада 2014 року у місті Львові завідувач відділом соціоекологічних проблем сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України доктор економічних наук Ярослав Васильович Остафійчук взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування» з доповіддю «Соціоекологічні проблеми розвитку сільських територій: сучасний вимір та перспективи вирішення», присвяченої 50-річчю Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України». Мета конференції – обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення пропозицій щодо підвищення її ефективності в контексті можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів. Розглядалися такі основні проблеми: інституційні та економічні засади модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні; фінансово-економічні механізми стимулювання регіонального розвитку та активізації транскордонного співробітництва; стратегічні пріоритети розвитку сільських територій; трудовий потенціал, зайнятість та людський розвиток: регіональний вимір.

На конференції виступили представники органів влади та місцевого самоврядування, широке коло науковців, експертів і практиків з України, Польщі та Румунії.

 

Програма конференції: http://ird.gov.ua/conf/2014.11.27-28_ikonf_rpu.php