Анонс

22:09:37 24.10.2014 Назад

Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки «Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки» 


13–14 листопада 2014 року відбудеться XXVIКиївський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки «Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки» (ДУ ІЕПСР НАН України – співорганізатор) (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, 11-й поверх, великий конференц-зал).

На пленарному засіданні та круглих столах (1. Загрози національній безпеці, обумовлені станом науково-технологічного потенціалу; 2. Історичний досвід та сучасні можливості використання потенціалу ракетно-космічної галузі у вирішенні проблем національної безпеки) передбачається обговорити теми:

Науково-технологічна безпека як соціальне явище і найважливіший елемент державної політики.

Історико-наукознавчий аналіз стану досліджень в галузі науково-технологічної безпеки.

Роль і місце науки, технологій, інновацій в забезпечення національної безпеки. Специфіка  цього питання для нових пострадянських країн.

Характеристика зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, що зумовлюються станом і проблемами розвитку науково-технологічної та інноваційної сфери: методологія наукового аналізу і практичної оцінки.

Історичний досвід участі вітчизняної науки в забезпечення національної безпеки.