17 січня 2023 року

12:12:11 17.01.2023 Назад

СПІВПРАЦЯ НАУКОВИХ АКАДЕМІЧНИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19

У складних умовах сьогодення особливої ролі набуває співпраця наукових закладів і закладів освіти в організації та здійсненні наукових досліджень і реалізації навчального процесу. Загрози і виклики воєнного часу та пандемії COVID-19 вимагають поєднання зусиль науковців – представників академічної спільноти та професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів у забезпеченні навчального процесу і наукових досліджень.

Спектр напрямків співробітництва та взаємної підтримки академічних наукових установ та закладів вищої освіти є достатньо широким. Так, зокрема, відкриваються можливості щодо спільної участі представників академічної та вузівської спільноти у реалізації наукових і дослідницьких робіт з проблем економічного, соціального та екологічного розвитку; проведення спільних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів»; організації відповідних онлайн-заходів, створення спільних авторських колективів для підготовки, рецензування та публікації наукових, методичних і навчальних видань, кваліфікаційних робіт тощо; участь науковців  у викладанні навчальних авторських вибіркових  курсів та тренінгів; організації проходження здобувачами вищої освіти навчальної, виробничої та переддипломної практик, відкритих захистів випускних кваліфікаційних робіт на базі наукових установ тощо.

2023-01-17-121132007

Зважаючи на необхідність посилення інтеграції академічної та вузівської науки, структурними підрозділами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» укладено ряд угод про співробітництво з провідними українськими та іноземними вищими навчальними закладами і реалізовано ряд спільних заходів науково-організаційного характеру.

Зокрема, відповідно до Угоди про співпрацю між відділом методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України і кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського 10 січня 2023 року в актовому залі ДУ ІЕПСР НАН України було проведено спільний науково-організаційний захід. Його програма була досить насиченою та включала:

2023-01-17-121016560

ознайомлення колективу кафедри та здобувачів вищої освіти з історією та науковими напрямами діяльності ДУ ІЕПСР НАН України та відділу методології сталого розвитку;

представлення та вручення колективу кафедри наукових видань, підготовлених у відділі методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України та Національного атласу України;

проведення відкритої лекції пров. наук. спів роб. відділу методології сталого розвитку к.е.н., с.н.с., доц. Клинового Д.В. на тему «Формування системи сталих фінансів в Україні»;

проведення відкритого захисту магістерських робіт здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Науки про землю», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та «Екологія» за участю представників відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України.

У відкритій лекції к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клинового на тему «Формування системи сталих фінансів в Україні» для представників освітянської спільноти та студентської молоді було розкрито базові засади формування в Україні сталих фінансів як складової системи сталого господарювання; подано історико-праксеологічний нарис становлення світової системи сталих фінансів; охарактеризовано відповідальне інвестування, сталий банкінг, стале страхування та сталі фондові ринки; сформульовано базові засади та алгоритм організації системи сталих фінансів в державі, розкрито роль сталих фінансів у забезпеченні реконструктивного розвитку України,  запропоновано практичні рекомендації з формування системи сталих фінансів для органів публічного управління економікою.

У своєму виступі на заході завідувачка кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І. Вернадського к.е.н., с.н.с., доц. І.О.Петровська  наголосила на необхідності посилення інтегративної співпраці академічних наукових установ та закладів освіти з метою підвищення рівня вузівської науки, впровадження результатів найсучасніших наукових досліджень в освітній процес, взаємного обміну актуальною науково-технічною інформацією та залучення молодих і талановитих фахівців до сфери наукових досліджень.

2023-01-17-121052988

Відкритий захист магістрантами випускних робіт продемонстрував високий рівень професійних компетенцій з вирішення актуальних соціально-економічних та екологічних проблем розвитку таких галузей національного господарства, як туризм, готельно-ресторанна справа, аграрна сфера, видобувна промисловість тощо. Захист магістерських робіт проводився як в очному форматі, так і дистанційно, з використанням електронних платформ. Напрями магістерських досліджень у багатьох випускних роботах співпадали з відповідними сферами наукових досліджень відділів ДУ ІЕПСР НАН України – забезпеченням екобезпеки територій, розробкою теоретико-практичних підходів до сталого земле-, водо- і лісокористування, методологією сталого розвитку галузей і сфер національної економіки. До рецензування магістерських випускних робіт було залучено провідних профільних фахівців ДУ ІЕПСР НАН України.

Серед магістрантів було проведено профорієнтаційну роботу з метою залучення випускників Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського до подальшого навчання в аспірантурі за профільними спеціальностями та обрання наукового професійного шляху в житті. 

 

Відділ методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України

Кафедра індустрії гостинності та сталого розвитку

ННІУЕП ТНУ імені В.І.Вернадського