25 грудня 2022 року

22:31:09 25.12.2022 Назад

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ ЗА УМОВ ПОВОЄННОГО ЧАСУ

В складних умовах сьогодення у нашій країні актуалізуються питання оцінювання екологічних збитків від наслідків бойових дій, сталого фінансового забезпечення «зеленого» переходу, розвитку альтернативної енергетики, прискореного відновлення екологічної та іншої критичної інфраструктури, досягнення цілей національно визначеного внеску до Паризької угоди,  участі України у міжнародній взаємодії та партнерстві в напрямах забезпечення зеленого зростання та кліматичної нейтральності тощо.

Цим та іншим питанням було присвячено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: глобальні виклики та реалії за умов повоєнного часу», яку було проведено в Орхуському центрі при Міндовкілля України 16 грудня 2022 р. Організаторами заходу були: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Інститут водних проблем і меліорації національної академії аграрних наук України, Державна екологічна інспекція України, Державне космічне агентство України, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій тощо. Конференція відбулася в дистанційному режимі на платформі ZOOM.

На конференції із доповіддю «Алгоритм формування сталої фінансової системи в Україні  для фінансування «зеленого» переходу» взяли участь завідувач відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович та провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Клиновий Дмитро Віталійович, а також завідувачка кафедри Індустрії гостинності та сталого розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету  імені В.В. Вернадського, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Петровська Ірина Олегівна. Спільну доповідь було підготовлено в рамках Угоди про співпрацю відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України і кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.В.Вернадського.

У доповіді  було висвітлено роль сталих фінансів у забезпеченні фінансовими ресурсами «зеленого» переходу через  інклюзію природних, виробничих, фінансових, людських та інших ресурсів до господарського обігу за допомогою «зелених» інструментів фондового ринку, кредитів, страхових полісів тощо; стійке фінансування «зеленого» переходу з метою мінімізації кліматичних змін та зменшення господарського навантаження на довкілля; формування потужних інвестиційних ресурсів для стабілізації економіки та реалізації інвестиційної політики сталого розвитку, а також створення системи фінансової підтримки інновацій, спрямованих на екологізацію економіки, з урахуванням найсучасніших тенденцій у реалізації фінансової політики сталого розвитку Організацією Об’єднаних Націй  та провідними країнами світу.

 Доповідачі детально охарактеризували  та доповнили практичними пропозиціями логічну структуру алгоритму формування сталої фінансової системи, запропоновану  ПРООН у документі «Сталі фінанси. EU Green Deal» в частині деталізації та конкретизації дій щодо імплементації міжнародно визнаних настанов з фінансової сталості у національну фінансову систему України шляхом диференційованого підходу до організації відповідального інвестування та банкінгу, сталого страхування, «зелених» фондових ринків, а також сталого пенсійного забезпечення, організації суверенних фондів та національної платформи сталих фінансів.  


Відділ методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України,

Кафедра індустрії гостинності та сталого розвитку

ННІУЕП ТНУ імені В.В.Вернадського

2022-12-25-223013031
картинки для планшета