15 грудня 2022 року

19:47:35 15.12.2022 Назад

ОЦІНКА ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ В ЛНТУ

В рамках налагодженої співпраці між Луцьким національним технічним університетом та ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 7 грудня 2022 року відбулася відкрита лекція завідувача відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» д.е.н., с.н.с. Ільїної Марії Володимирівни на тему «Економічне оцінювання шкоди та збитків довкіллю внаслідок збройної агресії рф».

Слухачами лекції стали здобувачі ступенів доктора філософії, магістра та бакалавра освітніх програм спеціальностей 051 Економіка та 101 Екологія, а також викладачі кафедри економіки та кафедри екології ЛНТУ.

Під час лекції було відзначено, що внаслідок бойових дій суттєвих втрат і знищення зазнали не лише об’єкти інфраструктури та людський капітал, а й природні ресурси і довкілля загалом. Тому тематика економічної оцінки екологічної шкоди ізбитків стає все більш актуальною.

У зв’язку з цим ще у березні 2022 року для оцінки економічних збитків, завданих навколишньому природному середовищу України внаслідок збройної агресії на державному рівні були ухвалені відповідні нормативно-правові документи, якими було затверджено основні методичні підходи щодо такого оцінювання.

За розрахунками фахівців Міндовкілля України,сума шкоди довкіллю лише за перші вісім місяців збройної агресії була оцінена у 37,3 млрд євро. Втрат зазнали усі компоненти довкілля та екосистеми в цілому, тому і для оцінки збитків слід використовувати увесь комплекс відповідних методичних підходів.

Під час лекції були розглянуті особливості оцінювання втрат окремих природних ресурсів та завданої екологічної шкоди. Інтерес до наукової проблематики підтверджує широко коло запитань, які здобувачі і викладачі ставили лекторові – наприклад, щодо необхідності дисконтування сум збитків, особливостей оцінки окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу, перспектив відшкодування завданих збитків за рішеннями міжнародних судових інстанцій тощо.

Керівництво кафедри економіки та кафедри екології Луцького національного технічного університету висловлює вдячність колегам з наукової установи ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» – зокрема, директору, академіку НААН України, д.е.н., проф. Михайлу Артемовичу Хвесику, а також лекторові – д.е.н., с.н.с. Марії Володимирівні Ільїній за плідну співпрацю.

         Більш докладна інформація про відкриту лекцію міститься на сайті Луцького національного технічного університету за посиланням https://lntu.edu.ua/uk/media/vidkryta-lektsiya-mariyi-ilyinoyi-dlya-ekonomistiv-ta-ekolohiv-lntu-pro-ekonomichni-zbytky-ta

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу