26 вересня 2022 року

10:51:24 26.09.2022 Назад

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ:СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Починаючи зі Саміту Ріо-2012 на перший план серед економіко-правових аспектів господарювання вийшла проблематика фінансового забезпечення потреб сталого розвитку. Відповідно, під егідою Фінансової ініціативи Програми ООН з навколишнього середовища з’явилася та поступово все більше отримала поширення концепція сталих фінансів. Вона акумулювала в собі нову фінансову парадигму урахування соціальних екологічних та управлінських факторів (т.з. ESG-критеріїв) сталого розвитку у фінансовій діяльності, а також принципи відповідальної фінансової поведінки, запропоновані в рамках концепту поведінкових фінансів в частині урахування, окрім фінансових вигод, також екологічних і соціальних пріоритетів у прийнятті управлінських рішень, щовимагає відповідного правового супроводження.

Розгляду цих та інших проблем присвячена VIII Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», яка відбулася 23–24 вересня 2022 р. в Одеському національномуекономічному університеті.

У конференції із доповіддю «Формування системи сталих фінансів в Україні» виступив провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновий.

У доповіді він охарактеризував політику Національного Банку України (НБУ) щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року, яка являє собою розроблений у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) окремий стратегічний документ правового характеру, спрямований на формування майбутнього ландшафту сталого фінансування в Україні та містить детальний опис задач та нового інструментарію для наближення діяльності українських фінансових установ до кращих світових стандартів й інтеграції екологічних, соціальних та управлінських критеріїв (ESG) у фінансові послуги.

Місією цієї Політики визначено формування цілісного бачення ключових засад розвитку сталого фінансування в Україні та необхідних для їх реалізації дій Національного банку України, з урахуванням забезпечення послідовності та адаптації до змін як банківської системи, так і діяльності небанківських фінансових установ, що сприятимуть фінансовій стабільності. Особлива увага у Політиці НБУ щодо розвитку сталого фінансування приділяється проблематиці нівелювання кліматичних змін та становленню кліматичних фінансів як складової системи сталого фінансування, а також європейському й світовому досвіду організації системи сталих фінансів, на яку має орієнтуватися Україна та необхідності створення в Україні власної національної таксономії економічної діяльності.

Також Д.В. Клиновий висвітлив роботу у сфері організації сталого фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка паралельно з НБУ зосереджуватиме свої зусилля на запровадженні у діяльності підпорядкованих їй корпорацій Кодексу корпоративного управління, який міститиме рекомендації з питань сталого розвитку та розкриття інформації про ESG-діяльність корпорацій, що в комплексі сприятиме формуванню у нашій державі системи сталих фінансів.

 

Відділ методології сталого розвитку