12 вересня 2022 року

08:43:21 12.09.2022 Назад

ВАЖЛИВІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ВІЙНИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ І ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

З метою проведення реальної оцінки збитків важливим є існування методики їх оцінювання. Тільки завдяки подібній методиці можливо встановити рівень заподіяних втрат для природних ресурсів, особливості їх прояву для різних складових. Як відомо, поняття методики передбачає певну систему методів і методичних прийомів для вивчення певного явища. За словником Ожегова С.І. методика передбачає поєднання методів для навчання, практичного виконання певних завдань. Метод щодо методики є більш вузьким поняттям.

Метод – це правила і прийоми, які допомогають знайти шлях досліджень для здобуття нових знань (О.Г. Ісаченко). Метод розглядається як інструмент для формування нових даних і слугує своєрідним компасом, згідно якого суб’єкт пізнанняпрокладає свій шлях, уникаючи при цьому можливих помилок (Баскаков А.Я.). Основна роль методу – це забезпечення успішного вирішення певних проблем (Бірта Г.О., Бургу Ю.Г.).

Для оцінювання збитків під час ведення війни теж розроблено ряд методів дослідження. Ці методи дозволяють провести грошову оцінку рівня збитків для природних ресурсів і встановити кількісний вираз рівня цих збитків.

Щодо іноземного спектру (практик) досліджень, то є ряд прикладів. За участі ФАО розроблено методику оцінювання збитків для аграрного сектору (її можливості використовувати і для збитків війни). Показовими є дослідження з оцінювання і компенсації збитків під час війни між Іраком і Кувейтом в 1990-1991 р. (за участі держав коаліції).

Щодо українських досліджень, то відомими є розробки з оцінювання економічних збитків України внаслідок тимчасової окупації АРК та м. Севастополя Російською Федерацією з виокремленням збитків в аграрній галузі, водній інфраструктурі (http://www.ppu.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Ekonomika-na-sajt.pdf). Постановою Кабінету Міністрів України № 326 за 20 березня 2022 р. затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text). Окремі позиції Порядку стосуються земельних і лісових ресурсів. Зокрема, для земельних ресурсів враховують витрати для рекультивації земель, збитки власникам, витрати для відновлення меліоративних площ, витрати розмінування. Важливим документом є Методика визначення розміру шкоди, завданої землі, грунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану (https://ips.ligazakon.net/document/view/re37742?an=24).

Ці правові документи і розробки потребують імплементації і апробації з врахуванням важливих функцій і властивостей земельних і лісових ресурсів, що можуть оцінюватися. Поряд зі звичайними властивостями, до переліку позицій, що варто враховувати, можливо зарахувати  платежі за екосистемні послуги (що можуть бути більшими за рентні платежі), можливість вартісної оцінки. З питанням вартості пов’язуються питання капіталізації. Врахування цих економічних позицій сприятиме покращенню методичних засад процедури оцінювання.

 

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів