15 серпня 2022 року

21:07:30 15.08.2022 Назад

АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ВІЙНИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ І ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Питання оцінювання збитків мають важливу роль. Крім військових руйнувань, а також оцінювання збитків, що має інфраструктура, важливим питанням виступає процедура встановлення рівня порушень і природного середовища. Логічно припустити, що природне середовище, поряд з іншими об’єктами, розташованими в районі ведення військових операцій, теж зазнає впливу цих заходів. Вибухи, обстріли, потрапляння отруйних речовин – ці та інші випадки справляють шкідливий вплив для природних ресурсів.

З метою встановлення рівня цих порушень і їх особливостей для природних ресурсів актуальним є розроблення підходів до оцінки збитків під час ведення війни. Подібні підходи дозволяють ідентифікувати особливості порушень для природних ресурсів, специфічні просторові варіації.

Є ряд тлумачень поняття збитку. В правовій базі під поняттям збитку тлумачиться вартісний грошовий вираз майнової шкоди у вигляді втрат, витрат, недоотриманих доходів внаслідок порушення цивільних прав і інтересів (ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України).

Малинецький Г.Г. під збитком зосереджує економічно кількісну величину, яка повинна представлятися у вартісному вираженні. Єсіпова Л.О. акцентує увагу, що під збитком в цивільному праві треба тлумачити шкоду, майнові втрати, спричинення яких тягне виникнення встановлених законом правових наслідків. Янчук А.В. пропонує під збитком зосереджувати вартість втраченого майна, а також грошову суму зменшення вартості майна внаслідок часткової втрати ним цінності (зокрема, в разі пошкодження), або вартість відновлення майна (реальні збитки).

В змістовному сенсі процедура оцінювання збитків під час ведення війни передбачає комплекс заходів з метою встановлення параметрів порушень, що їх акцептували природні ресурси, в грошовому виразі. Поняття акцепції тут передбачає врахування існуючих порушень різного плану, що їх мають досліджувані природні ресурси для певної ділянки.

Принципи процедури оцінювання. Дієвість – принцип, за умови його врахування, забезпечує можливість досліджуваної системи (оцінювання збитків) реально відображувати явища і процеси, що активно проявляються. Ефективність – передбачає побудову з врахуванням хорошого ККД, переваг в процесі оцінювання. Системність – можливість обліку і інтеграції до процедури оцінювання показників, що реально відображають порушення природних ресурсів. Подібними, зокрема, є фактичні витрати для рекультивації земель, що були порушені; витрати на відновлення меліоративних площ. Компліментарність – можливість «вбудовуватися» в існуючу систему економічного розвитку країни, спроможність доповнювати цю систему.

Процедура оцінювання збитків може бути диференційованою – підходи, що встановлюються державою (з правовим обґрунтуванням) і авторські. Для перших методик важливим є Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 326 за 20 березня 2022 р. Для земельних ресурсів основні показники, що оцінюються: фактичні витрати для рекультивації земель, що були порушені……; збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок…..; витрати на відновлення меліоративних площ;витрати на розмінування. Для лісових ресурсів основні показники, що оцінюються:втрати лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав землекористувачів;втрати лісокористувачів, заподіяні тимчасовим зайняттям земельних ділянок.

Ці та інші питання оцінювання збитків є актуальними, адже забезпечують можливість формування державної політики збереження земельних і лісових ресурсів з врахуванням параметрів оцінки, механізмів їх використання в умовах ведення війни.

Відділ  проблем економіки земельних і лісових ресурсів