1 серпня 2022 року

23:05:38 01.08.2022 Назад

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯРЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

Очевидно, що територіальні утворення, які постраждали від бойових дій та окупації, вимагають особливого підходу для забезпечення їх розвитку. Насамперед йдеться мова про реалізацію концепції реконструктивного розвитку, що розуміється як специфічний тип розвитку, який спрямовано на реконструкцію, тобто відновлення складових елементів господарської системи території, які втрачено, пошкоджено або вилучено із господарського обігу через бойові дії.

Реконструкцію господарства необхідно проводити на основі інноваційних підходів полісуб’єктного управління та форсайт-проєктування просторового розвитку із використанням механізмів публічно-приватного партнерства. Останні відграватимуть у реконструкції національного господарства особливу роль, оскільки в умовах обмежених можливостей державного бюджету та значної залежності економіки від зовнішніх фінансових ресурсів, актуалізується завдання пошуку нових механізмів та інструментів залучення додаткових інвестиційних ресурсів на основі взаємодії держави і бізнесу для відродження виробництв та інфраструктурних об’єктів. У цьому контексті публічно-приватне партнерство розуміється як широке впровадження у практику врядування партнерських економічних, фінансових та інших відносин між органами публічної влади, тобто суспільними інститутами, що представляють державні органи управління господарством та органи місцевого самоврядування з одного боку, бізнес-структурами з іншого боку а також з різноманітними об’єднаннями громадян і населенням напряму. Формування подібних партнерських відносин насамперед є необхідним для забезпечення програм і проєктів відновлення складових елементів господарського простору територіальних утворень необхідними фінансовими ресурсами, ефективного правового,технічного та іншого фахового супроводження реалізації інвестиційного процесу.

2022-08-01-230517955

Для ефективної організації публічно-приватного партнерства необхідно застосовувати принципи структурного управління і створювати на їх основі в системі муніципального управління відповідні спеціалізовані структурні утворення, відповідальні за налагодження та реалізацію публічно-приватних партнерств. Однією із перших в Україні запровадила подібний спосіб структурного управління реконструктивним розвитком територіальних утворень Гостомельська ОТГ, яка у перший же день війни зазнала військової агресії, проте й була також однією з перших звільнена від окупації. В результаті потужних бойових зіткнень у громаді було припинено діяльність практично всіх структуроформуючих виробництв, зазнала руйнувань критична інфраструктура та найбільш потужні підприємства, включаючи Аеропорт «Антонов» та ПРАТ «Ветропак Гостомельський склозавод». Після деокупації у Гостомельський громаді було створено програмно-проєктний офіс публічно-приватного партнерства. Метою функціонування цієї структури є організація співробітництва влади, громадських об’єднань і бізнесу для вирішення нагальних питань відродження господарства громади, розробки і реалізації ключових проєктів створення нових господарських об’єктів та відновлення діяльності підприємств та об’єктів інфраструктури цього територіального утворення.

26 липня 2022 р., відповідно до Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України та Громадською організацією «е-Екологія», к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновим спільно із головою ГО «е-Екологія» к.н.держ. упр., доц. В.В. Морозом взято участь у робочій нараді з питань міжінституційної співпраці щодо сприяння відновленню та розвитку Гостомельської територіальної громади, яке було проведено під головуванням керівника програмно-проєктного офісу публічно-приватного партнерства Гостомельської ОТГ, к.е.н., проф. Ю.І.Єханурова. Учасниками наради були керівники та представники Гостомельської селищної військової адміністрації, Центру відновлення Гостомельської громади при Гостомельській селищній військовій адміністрації, Комунального некомерційного підприємства «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської селищної ради, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, представників різноманітних громадських організацій тощо.

На засіданні  було розглянуто проблемні питання соціально-економічної та політичної ситуації на території Гостомельської територіальної громади, презентовано Меморандум про співпрацю щодо сприяння відновленню та розвитку Гостомельської територіальної громади, а також  обговорено практичні питання співпраці влади, бізнесу і населення у вирішенні проблем територіального розвитку територій, постраждалих у результаті бойових дій. До представників влади, населення громади, бізнесу та науково-педагогічної спільноти звернувся ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих М.О. Кириченко з пропозицією долучитися до підтримки відновлення і розвитку постраждалих від бойових дій територій.

2022-08-01-230441070

Основними напрямами такої підтримки було визначено:

·       сприяння професіоналізації суб'єктів місцевого врядування;

·       психологічну підтримку населення;

·       просвітницьку роботу в громадах;

·       підготовку команд змін для розвитку громади;

·       наукові дослідження на актуальні для громади теми.

На заході було наголошено на тому, що лише за консолідації та співпраці на засадах багаторівневості усіх ключових стейкхолдерів господарського процесу можна розбудувати оновлену потужну державу з сильними громадами, спроможну захистити своїх громадян та надавати якісні публічні послуги.

Керівництву громади в рамках заходів співпраці влади, бізнес-структур і громадських об’єднань к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновим спільно із профільними фахівцями Громадської організації «е-Екологія» запропоновано проведення для представників бізнес-структур та працівників муніципалітету громади навчально-практичного тренінгу з управління проєктами територіального розвитку, відповідно до Меморандуму щодо сприяння відновленню та розвитку Гостомельської ОТГ, підписантом якого є, серед інших учасників, ГО «е-Екологія».

Відділ методології сталого розвитку

к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В.