7 червня 2022 року

22:11:04 07.06.2022 Назад

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ НОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ»

7 червня 2022 року на базі Київського національного університету будівництва і архітектури відбулася конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». Зустріч присвячувалася реалізації широкого кола науково-практичних заходів в рамках планів і проєктів донорів з відбудови країни, залучення організацій-виконавців, міжнародних проєктів і національних інститутів та адаптації фінансово-економічних механізмів реконструкції для стимулювання діяльності приватного сектору.

Організаційний комітет конференції очолив Президент Спілки ректорів  закладів вищої освіти України, Голова Ради ректорів Київського вузівського регіону, ректор КНУБА, почесний академік НАПН України, д.е.н., проф. Куліков П.М. (голова). З вітальним словом виступили: співголова міжнародного оргкомітету конференції, перший проректор КНУБА, заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Чернишев Д.О., заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської  інтеграції, д.е.н., проф. Шкуратов О.І. та ін.

Під час пленарного засідання від Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» заступником директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. було презентовано доповідь «Поводження з відходами пошкоджених будівель: облік та оцінка збитків від техногенних катастроф у воєнний період».

2022-06-07-221123754

2022-06-07-221157533