31 травня 2022 року

23:24:21 30.05.2022 Назад

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІСФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ НАДР

Україна має унікальну мінерально-сировинну базу: за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів в її надрах виявлено понад 20 тис. родовищ і проявів з 117 видів мінеральної сировини, з яких 9,2 тис. родовищ мають промислове значення. Вітчизняна промисловість освоїла 3,3 тис. родовищ зі 100 видів корисних копалин, що містять від 40 до 75% розвіданих запасів. На базі цих родовищ до 2022 року діяло понад дві тисячі гірничодобувних, збагачувальних і переробних підприємств; тривали геолого-розвідувальні роботи з розробки нових промислових родовищ нафти, газу, металічних та неметалічних корисних копалин для забезпечення діяльності підприємств паливно-енергетичного, металургійного, гірничохімічного, будівельного комплексів. Діяльність гірничодобувної промисловості була в Україні одним із найбільших джерел наповнення бюджету. Особливо очевидним це стало з початком повномасштабної збройної агресії проти нашої держави, коли значна частина промислових підприємств зупинили свою роботу.

На думку експертів, за таких обставин підвищення ефективності надрокористування можливе лише в умовах одночасного спрощення доступу підприємств до надр тапосилення контролю за їх використанням. З метою сприяння відновленню економіки країни, забезпечення раціонального надрокористування у воєнний та післявоєнний період Урядом вирішено здійснити одночасно дерегуляцію сфери та її цифровізацію з метою посилення контролю. Зокрема, дерегуляція має прискорити процедуру надання, продовження дії спецдозволів, автоматизує розрахунок вартості використання ресурсів. Планується внесення змін до Кодексу про надра в частині визначення розміру відшкодування збитків, завданих внаслідок самовільного використання надр та військової агресії. Створення електронного кабінету надрокористувачата його інтеграція з єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема» дасть змогу оформляти спеціальні дозволи на користування надрами онлайн і, за потреби, отримувати консультації.

З метою цифровізації сфери на сайті Державної служби геології та надр України розміщено інвестиційний атлас надрокористувача, де представлено інформацію про стратегічні та критичні мінерали, вуглеводневу сировину, металічні та неметалічні корисні копалини, підземні води, горючі тверді корисні копалини, дорогоцінне каміння.Інтерактивна геологічна карта України містить дані щодо основних родовищ корисних копалин, нафтових і газових свердловин, мінерально-сировинної бази, балансових експлуатаційних запасів, прогнозних ресурсів та видобутку питних, технічних і мінеральних підземних вод. Найближчим часом планується також створення інтерактивної мапи корисних копалин, що використовують у будівельній індустрії.

Дерегуляція процесів використання природних ресурсів в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови національної економіки має стосуватися й інших сфер природокористування. При цьому скасування чи скорочення державного регулювання має відбуватися з одночасним посиленням контролю за використанням природних ресурсів і дотриманням екологічного законодавства. Цифровізація є інструментом, здатним забезпечити такий контроль, а також полегшити моніторинг стану довкілля не лише органам влади, але й природокористувачам та громадськості. З огляду на руйнівний вплив воєнних дій на довкілля,подальшими завданнями для вітчизняної системи природокористування є адаптація інформаційних платформ до поточних потреб користувачів, постійне оновленняплатформ іїхнє регулярне доповнення актуальною інформацією про станприродних ресурсів.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу