20 травня 2022 року

20:05:55 20.05.2022 Назад

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ АКТИВАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах дії воєнного стану особливим чином як з функціональної, так і з правової точки зору актуалізуються питання, пов’язані з забезпеченням життєдіяльності територіальних громад. Це стосується не лише громад, які перебувають у тимчасовій окупації, зоні бойових дій, оточенні, але й тих, що знаходяться на підконтрольній Україні території та мають ознаки відносно мирного життя.

Надзвичайні за своїм масштабом виклики, пов’язані із зовнішньою агресією, продемонстрували роль та вагу у захисті суверенітету держави та забезпеченні її обороноздатності усіх без винятку суб’єктів влади, а також довели необхідність акумулювання та синергії їхніх зусиль. На територіальні громади, зокрема, покладено функції життєзабезпечення населення, їх щоденна підтримка та піклування про вразливі верстви і внутрішньо переміщених осіб. Тому адміністративну реформу, що забезпечила децентралізацію влади, але вповні вступила в силу лише в минулому році, вважають одним із найуспішніших етапів розвитку системи державного управління. На підконтрольних Україні територіях представники місцевого самоврядування демонструють високий рівень організації та консолідації; у складних обставинах голови громад перетворилися на справжніх місцевих лідерів. Так, заступник Міністра розвитку громад та територій України В. Негода відзначає: «Завдяки тому, що ми вчасно провели децентралізацію і зміцнили наші громади повноваженнями і ресурсами, вони показують сьогодні неймовірні приклади організації системи оборони, складної логістики забезпечення своїх громад найнеобхіднішим, а також базовими послугами» .

На даний час з 1469 громад в Україні в районах проведення воєнних дій, тимчасовій окупації або оточенні перебувають 3 громади Дніпропетровської області, 66 – Донецької, 61 – Запорізької, 37 – Луганської, 20 – Миколаївської, 51 – Харківської, 49 – Херсонської області . З метою посилення повноважень голів громад на час воєнного стану Верховною Радою України у травні 2022 року в цілому було ухвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№ 7269). Законопроект суттєво спрощує порядок ухвалення рішень громадами у деяких сферах. Зокрема, одноосібні рішення голів громад стануть можливими в частині боротьби зі стихійними лихами та епідеміями, поводження з небезпечними відходами, звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій . Ці та інші правові зміни мають на меті забезпечити максимально ефективне використання наявної матеріальної бази й економічного потенціалу територіальних громад – насамперед в частині відновлення пошкоджених будівель, інфраструктури, а також розміщення внутрішньо переміщених осіб. Разом із цим громади повинні здійснювати належне управління природними ресурсами, зберігаючи їхній потенціал та забезпечуючи його ефективне використання.

У квітні Верховною Радою України було ухвалено в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» (№ 7289). Його метою є встановлення спеціальних правил щодо володіння, користування та розпоряджання землею задля забезпечення земельними ділянками суб’єктів, які мають вагоме значення для національної економіки, аграрного сектору та громадян в умовах воєнного стану. Проект закону пропонує спрощену процедуру надання та зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення підприємств, що переміщуються із зони бойових дій, розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, ведення сільськогосподарського виробництва, сталого функціонування газотранспортної систем, водопостачання і водовідведення, виробництва тепла. Попри вагоме суспільне значення запропонованих заходів, вони повинні здійснюватися з дотриманням чинного екологічного законодавства та з урахуванням ролі природних ресурсів для забезпечення добробуту місцевого населення. Тому тимчасові споруди, про які йдеться у законопроекті, не повинні розміщуватися на  землях природно-заповідного, водного фонду, а також на землях іншого природоохоронного, лісогосподарського чи історико-культурного призначення. Крім того, будівництво на зазначених земельних ділянках капітальних будівель, споруд, інших інфраструктурних об’єктів має здійснюватися згідно з цільовим призначенням земельних ділянок та без можливості його зміни.

У повоєнний час важливими завданнями для громад стануть співпраця з донорськими організаціями європейських держав щодо відновлення територій, відбудови споруд, модернізації інфраструктури, реалізація програм і планів прискореного соціально-економічного розвитку громад. Цим заходам має передувати визначення шкоди і збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок бойових дій, а також оцінка вартості відновлювальних заходів. Виконання цих завдань потребує ухвалення відповідних методик, які, враховуючи масштабність та специфіку впливу воєнних дій на довкілля, повинні розроблятися на екосистемних засадах.

 

М.В. Ільїна, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу

екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

 

Ю.Б. Шпильова, д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник

відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів