14 грудня 2021 року

22:23:06 14.12.2021 Назад

ІНСТРУМЕНТИ І ЗАХОДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМИ ВЗАЄМОДІЙ ДЛЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Для сфери лісових ресурсів необхідним є застосування заходів технологічного рівня та підходів до ведення бізнесу (інструментів спеціалізованого спрямування).

Вирішення цієї проблеми потребує впровадження сучасних форм організації територіальних лісогосподарських комплексів, у межах яких активізуються процеси комплексного використання лісоресурсного потенціалу та розширеного відтворення ресурсно-виробничої бази суб’єктів лісогосподарського підприємництва.

З огляду на зазначене, розроблено пропозиції щодо впровадження перспективних форм організації територіальних лісогосподарських комплексів на основі інтеграції державних лісогосподарських підприємств, регіональних органів управління лісовим господарством, суб’єктів приватного лісогосподарського підприємництва, фінансово-кредитних установ, деревообробних підприємств. Для побудови дієвої системи управління територіальними лісогосподарськими комплексами на основі впровадження перспективних форм їх організації необхідно здійснити низку організаційно-економічних заходів, що передбачають реорганізацію існуючих господарських структур і створення нових інтегрованих суб’єктів господарювання, які функціонуватимуть на ринкових засадах.

Перший етап організаційно-економічних перетворень передбачає реорганізацію комплексних державних лісогосподарських підприємств з метою забезпечення розподілу функцій між різними адміністративно й економічно не пов’язаними суб’єктами. Принципове рішення про реорганізацію комплексних державних лісогосподарських підприємств повинне бути ухвалене на рівні Міністерства аграрної політики України. Зазначені заходи сприятимуть усуненню суперечностей у внутрішній організаційній будові та вирішенню конфлікту інтересів, який виник через зосередження в межах одного державного органу (Держлісагентство) низки взаємовиключних функцій.

Тому найбільш прийнятним способом реорганізації державних лісогосподарських підприємств повинен стати їх поділ на декілька самостійних підприємницьких структур, а окремі наглядові та контрольні функції необхідно передати відповідним державним контролюючим органам.

На другому етапі перетворень пропонується на загальнодержавному рівні створити національну акціонерну холдингову компанію “Ліси України”, яка матиме регіональні підрозділи в окремих областях країни.

Для поглиблення взаємовигідної співпраці доцільно між суб’єктами господарювання усіх ланок лісового сектору лісозабезпечених регіонів та суб’єктів ринкової інфраструктури провести підготовчі роботи та створити асоційовані об’єднання усіх зацікавлених лісогосподарських і лісопереробних підприємств у формі лісопромислових кластерів.

Подальші трансформаційні перетворення передбачають створення регіональних лісовиробничих технопарків у лісозабезпечених регіонах, основною метою яких є інтеграція зусиль різних зацікавлених суб’єктів для реалізації спільних проектів. Технопарк буде орієнтований також і на малий бізнес, який відчуває сьогодні дефіцит у приміщеннях.

Отже, створення лісових холдингів, кластерів і технопарків може стати дієвим засобом реалізації інноваційних проектів у лісовому секторі та залучення необхідного обсягу інвестицій на ці цілі. У результаті позитивний ефект від їх створення отримають усі зацікавлені сторони: держава, підприємницькі структури, територіальні громади.

Голуб О. А.

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів