24 листопада 2021 року

21:57:57 24.11.2021 Назад

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

22 листопада 2021 року Шашула Людмила прийняла участь у онлайн-обговоренні програм першогоосвітнього рівня(бакалавр) за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальністю 293 «Міжнародні економічні відносини». На розгляд виносилось дві програми “Міжнародні економічні відносини” та “Міжнародний бізнес”, що викладаються в Українсько-американському університеті Конкордія.

В обговоренні взяли участь представники наукової та освітньої спільноти, зокрема, д.е.н. Л. В. Дейнеко (Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"), к.е.н. Л. О. Шашула (Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»), к.е.н. Т. В. Мірзодаєва (Національний університет харчових технологій).

Було обговоренно зміст програм та їх відповідність вимогам сьогодення. В ході дискусії було обговорення можливості та доцільності доповнення переліку компетентностей унікальними для кожної програми. Також піднималось питання щодо підсилення фокусу на сталому розвитку, як обов’язкової складової сучасного економічного розвитку. Актуальною є пропозиція підвищення рівня залученнності міжнародних лекторів до викладання на постійній основі та створення стартап-клубу для поєднання набутих студентами навичок та компетентностей з оригінальними ідеями та практичними навичками.

2021-11-24-215819

В цілому, учасники зустрічі погодились щодо високого рівня освітніх програм і надали пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення. 

Шашула Людмила

 Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів