24 листопада 2021 року

21:33:55 24.11.2021 Назад

ВОРКШОП ВІД ФАО НА ТЕМУ «КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ СТИХІЙНИХ ЛИХ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ»

22 листопада 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України Хвесик Михайло Артемович, заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Обиход Ганна Олександрівна, к.е.н., с.н.с. Омельченко А.А., м.н.с. Каленська Ольга Вікторівна та аспірант Малков Михайло Володимирович  взяли участь у воркшопі з обговорення результатів базового дослідження Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на тему «Комплексний аналіз системи зменшення ризиків виникнення стихійних лих у сільському господарстві України» (платформа ЗРСЛ). З відповідною доповіддю виступив Микола Кобець, фахівець з питань систем раннього попередження та зменшення ризиків виникнення стихійних лих у сільському господарстві.

Під час дослідження було проведено комплексний аналіз поточного стану ЗРСЛ, а також систем раннього попередження та агрометеорологічних служб у сільськогосподарському секторі України, включаючи огляд державної політики, інституційної структури та існуючої законодавчої бази в цій сфері, а також можливостей та послуг, пов'язаних із системою. Дискусійними стали позиції стосовно оцінювання прогалин та потреб у вдосконаленні та зміцненні цих сфер.