28 серпня 2021 року

22:07:24 28.08.2021 Назад

ДОХІД ВІД СПОЖИВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Україна знаходиться в стані перманентної реалізації земельної реформи. Як наголошується в урядовому порталі Кабінету Міністрів України, таке реформування здійснюється шляхом запровадження прозорого й ефективного управління земельними ресурсами. Серед комплексу конкретизованих заходів щодо досягнення поставлених цілей першочергове місце посідає поетапне запровадження ринку сільськогосподарських земель із конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Очевидно, що це потребує насамперед науково обґрунтованого, статистично достовірного, чіткого визначення ціни сільськогосподарських земель в регіонах України, а також урахування перехресної дії всіх чинників впливу на неї.

Аналітичний огляд масиву фахових публікацій виявив, що на проблематиці факторів впливу на ціну сільськогосподарських земель сфокусовані дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів та математиків. При цьому слід зазначити, що в їхніх публікаціях нарізно акцентоване положення щодо необхідності вивчення впливу основних чинників на вартість земельної ділянки і встановлення найбільш точної й реальної її ціни. Проте у фахових джерелах ще дотепер не розглядався такий чинник підвищення ціни сільськогосподарської землі як розмір доходу від споживання екосистемних послуг – грошова вартість їх внеску, оскільки йому традиційно присвоюється приховане значення нуля. Саме тому розкриття цього чинника є не лише надто актуальним завданням з відкриттям ринку землі та з огляду на мету та положення Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» щодо упровадження екосистемного підходу в управлінську практику, а й має вагому прикладну значущість, викликаючи непересічний науковий та практичний інтерес.

Докладніше про це – у статті д.е.н., професора О.О.Веклич «Ціна землі» в газеті “Дзеркало тижня“ за посиланням: https://zn.ua/ukr/macrolevel/tsina-zemli.html.

  

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник