15 липня 2021 року

09:55:36 15.07.2021 Назад

ПРОЄКТ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ – ВОДНА СТРАТЕГІЯ»

Співробітники відділу економічних проблем водокористування Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» брали активну участь у діяльності  робочої групи, створеної Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з метою розробки проекту «Стратегії розвитку водної політики України – Водна стратегія». Документ підготовлений на виконання завдання, визначеного підпунктом ґ) пункту 1 рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», затвердженого Указом Президента України № 111 від 23 березня 2021 року.

За результатами обговорень ураховано пропозиції наукового колективу відділу щодо забезпечення водоефективності та необхідної кількості водних ресурсів належної якості для відновлення й оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого забору й подачі прісної води для потреб населення та соціально-економічного розвитку держави. Зокрема, до проекту документа ввійшли рекомендації стосовно доцільності:

-        розширення спектру джерел фінансового забезпечення реалізації проектів модернізації водогосподарської інфраструктури шляхом більш активного залучення коштів міжнародних фінансових організацій та впровадження публічно-приватного партнерства;

-        перегляду пільг та преференцій при визначенні ставок рентної плати за спеціальне водокористування, насамперед для підприємств теплоенергетики та житлово-комунального господарства;

-        налагодження системи моніторингу видобутку підземних вод зі свердловин глибиною понад 60 м як таких, що належать до стратегічного запасу держави та є власністю українського народу;

-        підвищення ставок рентної плати за спеціальне водокористування з поверхневих і підземних джерел підприємствам, які виробляють напої та реалізують питну бутельовану воду, шляхом переходу від єдиного нормативу для країни загалом  до диференційованого в розрізі основних басейнів – для поверхневих  та адміністративно-територіальних одиниць – для підземних вод;

-        створення холдингової компанії, яка забезпечить достатню концентрацію фінансових ресурсів для модернізації техніко-технологічної бази водогосподарських підприємств. Упровадження перспективних форм улаштування виробництва та праці й сучасних механізмів інвестування водогосподарської діяльності у практику господарювання вказаних організацій;

-        реалізації комплексу заходів, спрямованих на розвиток інституційного та правового забезпечення використання водних ресурсів у глобалізованому ринковому середовищі шляхом формування спеціалізованої інфраструктури для емісії зелених облігацій (Green Bond) з метою виконання різноманітних водоохоронних робіт тощо.

Упровадження наших пропозицій у господарську практику та сферу управління водними ресурсами дасть змогу покращити їх кількісні та якісні характеристики, що сприятиме досягненню однієї із ключових цілей сталого розвитку України до 2030 року, а саме забезпечення доступності та сталості управління водними ресурсами і санітарією.

Із проектом «Стратегії розвитку водної політики України – Водна стратегія» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України – https://mepr.gov.ua/files/KMU_Water%20Strategy_new.pdf

 

Відділ економічних проблем водокористування