16 квітня 2021 року

11:01:52 16.04.2021 Назад

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЄЮ ДО НЕЇ

На виконання Указу Президента України від 23 березня 2021 р. №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» в Президії НАН України 7 квітня 2021 року за участю керівника сектора проблем навколишнього середовища науково-організаційного відділу апарату Президії НАН України, секретаря Координаційної ради НАН України з проблем, пов‘язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату к.фіз.-мат.н. П. М. Черінька відбулася нарада з питань визначення ролі та можливостей Національної академії наук України у вирішенні проблем, пов‘язаних зі зміною клімату та адаптацією до неї.

Учасники обговорили структуру та зміст розділів інформаційно-аналітичного документа щодо ролі НАН України у вирішенні проблем, пов‘язаних зі зміною клімату. До роботи над проектом документа долучилися головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н, проф. О. О. Веклич та аспірантка відділу В. С. Яшкіна, які надали відповідні пропозиції до сектора проблем навколишнього середовища науково-організаційного відділу апарату Президії НАН України.

Зокрема В. С. Яшкіною були запропоновані доповнення до ключових документів, які визначають кліматичну політику України, а також уточнені сектори та природні компоненти, щодо яких потрібно оцінити ризики і вразливість до змін клімату. Зазначені доповнення запропоновано внести до структури документу «Роль Національної академії наук України у вирішенні проблем, пов‘язаних зі зміною клімату та адаптацією до неї» керуючись проектом Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року, розробленої на виконання Указу Президента України № 392 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України».

В. С. Яшкіна,

аспірантка відділу екосистемного оцінювання

природно-ресурсного потенціалу