15 квітня 2021 року

08:40:03 15.04.2021 Назад

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Для виконання положень Закону України "Про охорону навколишнього середовища", з метою інформування населення про стану навколишнього середовища, зокрема водних ресурсів та зміну  динаміку їх стану, наказом  Державного агентства водних ресурсів України  створено робочу групу для підготовки Національної доповіді про стан водних ресурсів. До складу робочої групи включено науковців від провідних наукових та освітніх установ нашої держави, в тому числі ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвиту НАН України".

Мета Національної доповіді полягає в  інформуванні суспільства   про стан водних ресурсів України, проблем їх збереження, відтворення та використання, стан управління у водному господарстві, та представлення  сучасних методів формування та реалізації Водної політики, розробки міжгалузевої Стратегії водної галузі, що засновані на принципах сталого розвитку, належного управління, участі зацікавлених сторін, застосуванні сучасних цифрових технологій та методів комунікацій.

Завдання, поставлені координаторами, полягають в узагальненні та систематизації  наявних інформаційних ресурсів щодо стану водних ресурсів та проблем водної галузі; представлення результатів системного аналізу стану водних ресурсів та водного господарства; інформуванні населення щодо якісних та кількісних показників, впливів що визначають стан функціонування водного господарства, як цілісної відкритої динамічної  природно-технічної, соціально-економічної та екологічної системи; типізація сучасних тенденцій та методологічних засад формування і впровадження водної політики у світі та Україні; узагальненні  світового досвіду, сучасних підходів, методів та інструментів розробки водної стратегії країни; фінансово-економічних засад функціонування галузі та створення сприятливого інвестиційного клімату; сприяння підвищенню ролі науки, освіти та громадської діяльності у впровадженні інновацій, поширенні знань та забезпечені кадрового потенціалу галузі водного господарства.

Структура національної доповіді включає розділ щодо  вирішення проблемних питань  інвестування, застосування фінансово-економічного інструментарію сталого водокористування та управління у водогосподарському комплексі. Колектив відділу економічних проблем водокористування  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» прийматиме активну участь у підготовці й науковому редагуванні вказаної частини документу, а також інших підрозділів пов’язаних з оцінкою стану водокористування та інституційною структурою  управління водними господарством України.

 

Відділ економічних проблем водокористування