18 листопада 2020 року

21:04:51 18.11.2020 Назад

ОНЛАЙН-СЕМІНАР « РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПЛАНІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ (РАЙОНІВ)»

Даний семінар був першим із серії, запланованих в рамках проекту «Розробка та реалізація стратегій сталого розвитку районів Вітебської області. Синергія громадської участі та державних органів влади», що здійснюється за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта (Німеччина). Виконавцями проекту є: Інститут підприємницької діяльності (Мінськ), Громадська рада з розробки та реалізації стратегії сталого розвитку Міорського району (Вітебська обл.), спільно з Державною установою «Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» в рамках реалізації проекту «Школа-лабораторія сталого розвитку та «зеленої» економіки». Період реалізації проекту: 2020–2021 роки. Серед очікуваних результатів – підвищення потенціалу зацікавлених учасників проекту у сфері розробки і реалізації планів сталого розвитку регіонів, розвиток регіональних проектів «зеленої» економіки, реалізація принципу партисипації. Додатковим ефектом буде встановлення зв'язків між особами і організаціями, зацікавленими у сталому розвитку своїх спільнот.

Семінар відбувався у рамках двох панельних дискусій: «Сталий розвиток на регіональному і місцевому рівнях: як поміряти глобалізацію та локалізацію» та «Сталий розвиток: без планів немає майбутнього», де заступник директора з наукової роботи ДУ «ІЕПСР НАН України», д.е.н. Г.О. Обиход виступила із доповіддю на тему «Досвід України в області територіальної децентралізації: аспекти сталого розвитку».

У семінарі взяли участь та представили наступні доповіді: «Плани сталого розвитку територій в контексті розвитку національних соціо-природно-економічних систем» (Ольга Шулейко, завідуюча відділом Інституту економіки Національної академії наук Білорусі, кандидат економічних наук, доцент), «Що дає розробка плану сталого розвитку території та як зробити цей процес більш ефективним?» (Наталя Гагіна, завідуюча кафедрою географічного факультету Білоруського державного університету, кандидат географічних наук, доцент), «Чому в сільській Латвії розробляють і реалізують місцеві і регіональні плани сталого розвитку?» (експертка Ієва Ятніеце, «Латвійський сільський форум», Латвія), «Системотворча роль планів сталого розвитку територій» (Алєг Сіваграков, менеджер проекту «Разом для спільноти і природи», кандидат економічних наук, доцент, Білорусь).

 

Відділ природно-техногенної та екологічної безпеки