ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

КОВАЛЕНКО Андрій Олексійович

Основні напрями діяльності відділу:

  • розробка робочих і тематичних планів наукових досліджень, упровадження їх результатів у господарську практику, а також підготовки наукових кадрів і видавничої діяльності та контроль за їх виконанням;
  • організаційно-методичне супроводження наукових розробок, формування і відкриття нової тематики, завершення виконаних НДР, здійснення їх державної реєстрації та обліку;
  • підготовка звітності про наукову і науково-організаційну діяльність інституту, поточної і термінової інформації для владних та керівних органів держави різного рівня;
  • науково-методичне та організаційне забезпечення діяльності вченої ради, спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, проведення нарад, конференцій, семінарів тощо, а також редагування і підготовка до видання наукових праць інституту.

Контактна інформація:

  • Зав. відділом – Коваленко Андрій Олексійович, чл.-кор. НАН України, д.е.н., с.н.с.
    Тел. +38 (044) 486-90-66
  • Учений секретар – Бирків Галина Михайлівна, провідний економіст
    Тел. +38 (044) 486-01-73