ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Левковська Людмила Володимирівна

Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор

ЛЕВКОВСЬКА Людмила Володимирівна

Основні наукові напрями діяльності відділу:

 • розробка теорії і методології економіки водокористування та інституціонального середовища господарського освоєння водоресурсного потенціалу;
 • обґрунтування економічного механізму сталого водокористування та ефективної водоохоронної діяльності;
 • формування системи корпоративного управління водогосподарським комплексом на засадах сталого розвитку;
 • розробка методичних засад екологозбалансованого використання, охорони та відтворення водних ресурсів, економічної оцінки природної водозабезпеченості населення та господарського комплексу держави, антропогенного впливу на водні екосистеми;
 • формування стратегії національної та регіональної водної політики на засадах сталого розвитку водогосподарського комплексу України та її регіонів.

Контактна інформація:

 • Зав. відділом – Левковська Людмила Володимирівна, д.е.н., проф.
  Тел. +38 (044) 486-99-33
 • Учений секретар – Череднiченко Юлiя Григорiвна, с.н.с., к.е.н.
  Тел. +38 (044) 486-64-72