Автореферати дисертацій

  • Шпильова Ю.Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади (Завантажити)
  • Савчук В.В. Механізм раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства (Завантажити)
  • Коваленко А.О. Стратегічне планування сталого розвитку України: природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір (Завантажити)