О Г О Л О Ш Е Н Н Я

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

бульвар Тараса Шевченка, будинок 60, м. Київ, 01032
офіційний веб-сайт http://www.ecos.kiev.ua
тел. (044) 486-90-40, електронна пошта ecos2018hr@gmail.com

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,
затвердженим вченою радою ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України»
25 лютого 2020 р.

на вакантну посаду завідуючого відділом методології сталого розвитку обрано Бистрякова Ігоря Костянтиновича, доктора економічних наук, професора.