О Г О Л О Ш Е Н Н Я

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

бульвар Тараса Шевченка, будинок 60, м. Київ, 01032
офіційний веб-сайт http://www.ecos.kiev.ua
тел. (044) 486-90-40, електронна пошта ecos2018hr@gmail.com

повідомляє,
що згідно з рішенням конкурсної комісії,
затвердженим вченою радою ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України» 25 січня 2022 р.

на вакантну посаду провідного наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування обрано Мандзика Валерія Миколайовича, доктора економічних наук, старшого наукового співробітника;
на вакантну посаду провідного наукового співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів обрано Сакаль Оксану Володимирівну, доктора економічних наук, старшого наукового співробітника.